Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle informatie en uitingen die ik, Nicolet Draisma, handelend onder KANNICUHELPEN, publiceer op deze website, via Facebook, via Instagram, via email, via thuisafgehaald.nl , via persoonlijk consult en via kookworkshops.

Banting-coach

Veranderingen en resultaten door een Low Carbs High Fat/ketogeen/koolhydraatarm dieet/leefstijl verschillen per persoon. Iedereen is uniek en elk lichaam reageert op zijn eigen manier. Mannen reageren anders dan vrouwen en vanzelfsprekend hangt het nauw samen met hoe serieus en consequent het programma wordt nageleefd. De informatie die ik deel is gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse Real Meal Revolution van Professor Tim Noakes en chef-kok Johnno Proudfoot en mijn eigen bevindingen als ervaringsdeskundige in het omkeren van Diabetes Mellitus type 2.

Met mijn eigen ervaring qua LCHF/ketogeen dieet, het vergaren van informatie en het volgen van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen wil ik mensen begeleiden en motiveren zich deze leefstijl eigen te maken. Ik doe mijn uiterste best om deze koolhydraatarme leefwijze zo goed en duidelijk mogelijk te uit te leggen maar het gebruik van alle informatie is op eigen risico. Ik ben geen arts, specialist, diëtiste of diabetesverpleegkundige. Ik mag en kan geen medische adviezen geven, diagnoses stellen en ziekten genezen. Ik kan en wil mijn positieve ervaringen graag delen en handvatten bieden om je gezondheid te verbeteren.

MEDICIJNGEBRUIK BIJ DIABETES, HOGE BLOEDDRUK, HOOG CHOLESTEROL etc.

De koolhydraatarme leefstijl heeft DIRECT invloed op je bloedsuikers en bloedwaarden! Wanneer je medicatie gebruikt is het ZEER BELANGRIJK dat je specialist op tijd geinformeerd wordt dat je menu drastisch veranderd en dat je goed gemonitord dient te worden. Al na een dag daalt je suikerspiegel en moet mogelijk je medicatie aangepast/afgebouwd worden.

Houd nauw contact met je arts/specialist!

Raadpleeg je arts/specialist bij enige twijfel of zorg over je gezondheid!

Budget-coach

Ik doe mijn uiterste best om je administratie zo goed mogelijk op te zetten en uit te voeren en schulden in kaart te brengen. In Excel maak ik een ‘huishoudboekje’ en stel een budgetteringsplan op volgens richtlijnen van het Nibud. Ik onderhoud contact met schuldeisers en tref betalingsregelingen.

Uitgezonderd van werkzaamheden zijn de volgende handelingen:

  • uitvoeren van betalingen (je voert zelf TAN-codes in ter betaling)
  • belastingaangiften (dit dient door een accountant te gebeuren)

Met uitzondering van opzet of grove schuld kun je mij niet aansprakelijk stellen voor de kosten, schade en renten, die direct of indirect ontstaan door onder andere:

  • daden of nalatigheden van mij, mijn ondergeschikten, of andere personen die door of vanwege mij zijn tewerkgesteld;
  • vertraging, fouten en/of gebreken in geleverde diensten;
  • het onjuist en/of ondeskundig verwerken en/of gebruiken van door mij geleverde diensten;

Je bent te allen tijde zelf hoofdelijk aansprakelijk voor je administratie/financiële zaken.